Průvodce cestovního ruchu D/2012 novinka -Po a St

Volný čas

Tento kurz je vhodný i pro mimopražské účastníky a budoucí průvodce, kteří nemají zájem provádět na území hl. města Prahy (např. chcete doprovázet naše turisty pouze do zahraničí).

Zkouškou "Průvodce cestovního ruchu prokazujete cestovní kanceláři i turistům Vaši vysokou kvalifikaci průvodce.

Cena kurzu : 4 500 Kč obsahuje vlastní kurzovné a studijní materiály na CD. Cena kurzu nezahrnuje cenu zkoušky, neboť vykonání zkoušky záleží zcela na vůli posluchače. Neabsolvujete-li zkoušky, upozorňujeme, že
nevydáváme samostatné osvědčení o absolvování kurzu.

Termín kurzu: výuka se koná vždy v pondělí a ve středu od 17:00 do 20:00 hodin
únor: 27. a 29., březen: 5.,7.,12.,14.,19.,21.,26.,28, duben: 2.,4

Kurz směřuje ke zkoušce Průvodce cestovního ruchu DK 65 021 N - nejvyšší typ zkoušky průvodce !

 

Edit DF 9.2.2012

Termíny