POJĎME NA MARTINŮ – Balety

Hudba

Další pořad v rámci dlouhodobého hudebního cyklu představí slavného poličského rodáka Bohuslava Martinů jako tvůrce baletní hudby. V období 1922 – 1932 napsal skladatel 8 baletů, z nichž se nejvíce proslavil Špalíček, balet se zpěvem o 3 dějstvích z roku 1932. Pozornost si ovšem jak pro originální témata, tak jejich zpracování zaslouží i ostatní balety, jež mu předcházely: Kdo je na světě nejmocnější?, Vzpoura, Motýl, který dupal, Podivuhodný let, Kuchyňská revue, Natáčí se! a Šach králi.

Přednáška se koná v přednáškovém sále Centra Bohuslava Martinů.

Pořádá o. s. Náš Martinů.

Termíny