ZAPOMENUTÉ OSUDY – JOSEF MACH - drobná výstavka vypovídající o osudu českého pilota Josefa Macha ve vestibulu Centra Bohuslava Martinů

Výstava

Na vzniku Československé republiky se významným způsobem podílely československé legie svými boji na různých frontách Světové války. Po dobu první republiky byli proto legionáři glorifikováni. Za časů nacistické okupace naopak pronásledováni a za komunistického režimu se o nich mlčelo. K nápravě došlo teprve po Sametové revoluci. Za 1. světové války však většina našich dědů a pradědů bojovala za císaře a za vlast na té druhé straně, v řadách rakousko-uherských ozbrojených sil. A o těch se nemluví dodnes. Jeden zajímavý osud můžeme připomenout.

            Josef Mach se narodil roku 1889 ve Starém Kamenci u Poličky, ve mlýně stojícím naproti sádecké škole. Byl nejstarším z devíti sourozenců. Ve Vídni se vyučil strojním zámečníkem a zůstal tam i v zaměstnání. Mobilizován byl již v roce 1912 v časech Balkánských válek, ale opravdové války se zúčastnil až o dva roky později. Po vypuknutí Světové války narukoval k letectvu (Luftschifferabteilung) a pilotní výcvik absolvoval přímo v poli. Byl nasazen u 2. letecké setniny (Fliegerkompagnie Nr. 2) na italské frontě a již v červnu 1915 obdržel ceněný výkonnostní odznak polního pilota (Feldpilotenabzeichen), který mohl získat pouze ten, kdo vykonal nejméně deset letů nad nepřítelem. Byl povýšen z desátníka na četaře (Zugsführer) a postupně se stal nositelem následujících vyznamenání: pamětního Mobilizačního kříže 1912/13 (Das Mobilisierungskreuz), určeného pro příslušníky armády v aktivní službě během Balkánské války, a Bronzové a Stříbrné  medaile za statečnost (Bronzene Tapferkeitsmedaille a Silberne Tapferkeitsmedaille). Zahynul 7. 4. 1916 při zřícení svého dvoumístného letounu typu Albatros v horách v prostoru Aissoviza u Gorizie (28 km severovýchodně od Terstu). Tam byl i pohřben. Jeho vyznamenání a fotografie přinesl do Kamence kamarád.

Díky příbuzným se materiály dostaly do poličského muzea a vypovídají tak o jednom lidském osudu. Malá výstavka je přístupná v muzeu od 1. 2. do 29. 2. 2012

Termíny