Výstava

Výstava

Oltářní křídla z Roudník jsou dílem pozdně gotického malířství z poslední čtvrtiny 15. stol. a unikátním zobrazením M. Jana Husa jako svatého mučedníka na hranici představují jednu z nejvýznamnějších výtvarných památek českého utrakvismu. Rekonstrukci utrakvistického oltáře podle tohoto díla umístilo Husitské muzeum do nové expozice Husité.

Starý tisk Ioannis Hus, et Hieronymi Pragensis confessorum Christi historia et monumenta... vydaný v Norimberku roku 1558 je významným přírůstkem do fondu rukopisů a starých tisků Husitského muzea a je cenný též svým dobrým stavem dochování. Jedná se o první souborné vydání Husových a Jeronýmových textů v edici humanisty Matthiase Flacia Illyrica (Matija Vlačić, 1520 - 1575), která vznikla v prostředí luterské reformace a dodnes je zdrojem pro moderní kritické edice mnoha textů. Výtisky tohoto vydání se nacházejí v několika významným knihovních a muzejních sbírkách Evropy i světa.

Termíny