Stavitel a Regiony 2012

Výstava, Volný čas

Letos proběhne již osmnáctý ročník národní výstavy stavebních materiálů a technologií Stavitel.


Návštěvníci, a to jak z řad odborníků, tak z řad drobných stavebníků či chalupářů, se mohou těšit na průřez nabídkou komodit stavebního průmyslu včetně nejaktuálnějších novinek.


Tradičně se na výstavě  utkají soutěžní družstva učňů oboru zedník, poprvé v soutěži zastřešené firmou Wienerberger, a učni oboru instalatér v soutěži organizované Cechem instalatérů.


Souběžně se Stavitelem se již podvanácté v Lysé sejdou vyznavači cestovního ruchu na společné výstavě měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů z celé České republiky Regiony České republiky. Vystavovatelé připraví pro návštěvníky, jichž v loňském roce přišlo víc jak deset tisíc, pestrou paletu nabídky domácího cestovního ruchu, cykloturistiky, agroturistiky, přírodních zajímavostí, architektonických památek, ubytovacích a stravovacích zařízení, vydavatelských aktivit, ale i regionálního rozvoje, příkladů prospěšného sdružování obcí a měst do mikroregionů a svazků, aktivit MAS či projektů čerpání finančních zdrojů z programů Evropské unie.


V doprovodném programu bude setkání kronikářů a vydavatelů zpravodajů a novin měst a obcí, programové bloky představující zajímavosti v regionech, soutěže a besedy.


Výstavy Stavitel a Regiony jsou otevřené od pátku 17. do neděle 19. února vždy od 9 do 17 hodin. 

Kontakty

www.vll.cz

Termíny