Ženy v české historii

Volný čas

 

Společenské postavení a touha po duchovním životě v osudech královen, šlechtičen, měšťanek a touha po emancipaci a moderním životě 19. a 20. století. Vhodné pro průvodce, pedagogy a všechny, pro koho je ženská otázka zajímavá.

Cena : 800 Kč zahrnuje desky, papíry na psaní, tužku a kávu. Všichni účastníci  obdrží osvědčení o absolvování. Počet účastníků je omezen.

 

Edit DF 1.2.2012

Termíny