Angličtina pro cestovní ruch

Volný čas

Jste průvodce v angličtině ? Nebo se chystáte provádět v AJ  ?
Chcete se zdokonalit ? Kurz je určen průvodcům, pracovníkům v cestovním ruchu a všem, kdo
se chtějí zdokonalit v dané tématice.
OBSAH:
1.      Architektura a umění, urbanismus, současná krajina
1.1.  Slovní zásoba a ustálená spojení:
1.1.1.   Základní údaje uváděné při popisu regionů
1.1.2.   Základní údaje uváděné při popisu lokalit a stavebních komplexů
1.1.3.   Základní údaje uváděné při popisu budov
1.1.4.   Umělecké předměty, mobiliář památkových objektů
1.2.          Užitečné řečnické obraty, nepominutelná základní mluvnická pravidla
1.3.  Časté dotazy turistů
2.   Historie a současné reálie
2.1.  Slovní zásoba a ustálené obraty:
2.1.1.   Základní historické údaje, české pojmy ve francouzštině
2.2.  Časté dotazy turistů
3.      Vyjednávání, organizace, technika a administrativa
3.1.  Slovní zásoba a gramatické obraty zvyšující srozumitelnost sdělení
3.2.          Okružní jízda s anglicky hovořícím řidičem a kolegiální asistence
3.3.          Jednání s angl. hovořící klientelou v hotelu, restauraci, dopravním zařízení, apod., asistence
při řešení problémů na policii, ve zdravotním zařízení apod.
4.   Exkurze do výrobního závodu
4.1.          Pivovar
4.2.          Sklárna
4.3.          Automobilka
4.4.          Zemědělský podnik
Lektor: RNDr. Vít Štěpánek, dlouholetý průvodce, lektor angličtiny, publicista a geograf

Cena semináře 2 000 Kč obsahuje desky, psací papíry a kávu. Obdržíte osvědčení o absolvování

 

Edit DF 1.2.2012

Účinkují

Lektor: RNDr. Vít Štěpánek, dlouholetý průvodce, lektor angličtiny, publicista a geograf

Termíny