Náš vnitřní Svět – EXPEDICE V. – Kontinent jménem BŮH.

Volný čas

Arteterapeutická expedice do našeho vnitřního světa. Expedice V. stoupá do těch míst v nás, odkud vyvěrá bezpodmínečná Láska, kde cítíme Jednotu a Spojení se vším. Tam kde slova ztrácejí smysl a kde se mluví tichem. Expedice V. míří do Esenciální prázdnoty, kontinent se nazývá Vnitřní BŮH.

„Když uvidíš osobu, která bojuje jako muž, je něžná jako žena, pláče jako dítě, řve jako zvíře a tiše září jako Bůh, tak jsi opravdu potkal člověka.“
 Jistě jste již za ta léta, co se sebou žijete zjistili, že se uvnitř Vás ozývají rozdílné názory na prožitky, vztahy a situace, kterými v životě procházíte. My lidské bytosti jsme tak komplexní, že při jedné zkušenosti se dokážeme zároveň tetelit strachy i očekáváním, vřískat nadšením i hrůzou. Být cloumáni hněvem i lítostí. Dokážeme po někom toužit i se tomu divit. Můžeme léta studovat něco, co víme, že nebudeme dělat. Odpovídat ano, i když v nás něco křičí: „No to v žádném případě!“. Můžeme dokonce sledovat sami sebe, jak znovu a znovu děláme věci, o kterých víme, že nám štěstí dlouhodobě nepřinesou. Toužit po vnitřních změnách i se jim úspěšně bránit a tak dál, a tak dál. Doplňte si co je libo. Ano, zdálo by se, že my, lidé jsme plni rozporů, ale nabízím jinou představu. Co když je to tak, že v nás prostě žijí různé osoby, které mají někdy naprosto odlišné potřeby, sny, pocity a cíle?
Lidé se po staletí snaží najít metaforu pro něco tak těžko uchopitelného, jako je lidská duše. Pojďme, v souladu se známým alchymistickým zákonem: „Co nahoře to dole jest!“ přirovnat náš vnitřní svět k tomu vnějšímu.Tak jako ve středověku byla neprozkoumaná místa na mapách označována terra inkognita, země neznámá, tak i dnes na současných mapách, které „odborníci“ používají pro popis lidské duše, najdeme místa, která jsou již od evropského pravěku sebezkoumání, od dob Freudových nazývaná Nevědomím. A až když Kolumbus, Magãlhaes a další objevitelé vnějšího světa podnikli odvážné výpravy mohla být tato místa na glóbu opravdu popsána. A ejhle! Místo podivných příšer a nebezpečných stvůr byly objeveny laskavé kouty naší překrásné planety a dokonce i kontinenty do té doby neznámé, jež byly obývané úžasnými bytostmi. A na podobnou Expedici Vás zveme. Pojďte navštívit neprozkoumaná místa Vašeho vnitřního Světa. Možná i Vy můžete navštívit dosud neznámý kontinent. Pojďte si objevit pět kontinentů Vaší planety.
Budeme pracovat s hlínou a barvami, ale i s tancem a transem a společně ve skupině nahlížet do těch úrovní našeho bytí, které jsou nám obvykle nepřístupné.
Pomocí arteterapeutických a dramaterapeutických technik, se na vlnách muziky i ticha dopravíme do těch oblastí, které nám přes svou exotičnost mohou připadat magicky známé a stejným způsobem se dostaneme bezpečně i zpět.
Expedice V. stoupá do těch míst v nás, odkud vyvěrá bezpodmínečná Láska, kde cítíme Jednotu a Spojení se vším. Tam, kde slova ztrácejí smysl a kde se mluví tichem. Expedice V. míří do Esenciální prázdnoty, kontinent se nazývá Vnitřní BŮH.

Cena akce:
vstupné, včetně veškerého materiálu: 900,- Kč
studenti, důchodci, nezaměstnaní, rodiče na RD: 750,- Kč

Yakeen a Satya se znají už řadu let z jednoho českého meditačního centra. Spolu: žijí, pracují, starají o Prostor 42 a právě teď se těší na vás, kteří se s nimi chtějí vydat na dobrodružnou cestu. Yakeen je terapeut a Satya výtvarnice.

Datum a čas: 7.4.2012 (10:00 - 20:00)
Místo: Prostor 42 Gorazdova 1, Palackého náměstí Praha
Cena: 900 Kč
Lektor: Yakeen J. Helus a Satya V. Rujbrová

Termíny