fotografická výstava / Maroko-Brána západu

Výstava

Fotografování je pro Jana Foltána něco, čím může sdělovat, jak vidí svět kolem sebe a na druhé straně je to způsob, jak může pomáhat tam, kde je to potřeba.

V prvé části výstavy představí své tradiční fotografie, které jsou zaměřeny především na lidské tváře, portréty a dále na přírodu a abstrakta. Druhá část fotografií bude představení snímků z dětského utečeneckého tábora UNHCR v Rabatu. Třetí část fotografií bude představení tvůrčí fotografické činnosti dětí z Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole, které jsou vedeny Klubem interaktivního domu, o. p. s., který dlouhodobě pomáhá právě těmto dětem.

Výstava Maroko – brána západu se koná pod osobní záštitou hejtmana Středočeského kraje a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Patronaci nad touto výstavou přijaly významné osobnosti v oblasti kultury a umění – fotograf prof. Jindřich Štreit, spisovatel a cestovatel Josef Formánek a herec Miroslav Donutil.

Výtěžek z výstavy bude předán Klinice dětské hematologie a onkologie FN v Motole, se kterou Jan Foltán spolupracuje již pátým rokem. Přednostou této významné kliniky je vědec a lékař prof. MUDr. Jan Starý, DrCs.

Po uvedení v Mánesu se výstava představí v pěti středočeských galeriích – v Příbrami, Berouně, Kladně, Kutné Hoře a v Jílovém u Prahy.

Jan Foltán vystavoval fotografie z cest po USA (2007), Indonésii (2008), Africe (Namibie, Zimbabwe, Botswana, 2009) a Jižní Indii (2010). Současná kolekce pochází z měsíční cesty po Maroku v roce 2011, kdy také strávil několik dní v táboře UNHCR v Rabatu.

Přejeme všem návštěvníkům, aby prožili příjemné chvíle při návštěvě výstavy.

Otevřeno denně kromě pondělí
10—18 hodin

Vstupné 80 Kč / rodinné vstupné 160 Kč (4 osoby, z toho 2—3 děti)

Kontakty

www.janfoltan.cz

Termíny