Fotojízda do Dětenic

Volný čas, Pro děti, Turistika
Přihlášky u organizátora. Cena jízdenky 800 Kč, druhý účastník ze stejné rodiny 400 Kč, dítě v doprovodu platícího účastníka zdarma. Cestou zastávka v krčmě Dětenice. Uzávěrka přihlášek 20. 2. 2012.
Termíny