Výstava Lidové památky Českého Švýcarska

Výstava

Výstava Lidové památky Českého Švýcarska má upozornit na kulturní bohatství našeho regionu a soustředit se především na jedinečnou architekturu podstávkových domů, která jako by srostla s krajinou Českého Švýcarska a dotváří jeho romantickou scenérii. Výstava je určena nejen návštěvníkům, ale také místním obyvatelům a chalupářům, neboť si současně klade za cíl upozornit na potřebu citlivého zacházení s tímto jedinečným architektonickým fenoménem. Výstava je členěna do těchto kapitol (témat): - Lidová architektura – podstávkové domy - Hospodářské stavby - Technické stavby a výrobní objekty - Skalní rytiny, reliéfy a kamenné kříže - Památky lidové zbožnosti - Lidové památky v současnosti - Model podstávkového domu Výstavu připravila a zhotovila obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

Termíny