Náš vnitřní Svět – EXPEDICE I. - Kontinent jménem MUŽ

Volný čas

Arteterapeutická expedice do našeho vnitřního světa. Během pěti setkání navštívíme pět různých kontinentů, zdrojů našich různých životních schopností, kvalit a cílů. Expedice I. nás zavede do míst, kde se rodí naši vnitřní Myslitelé, Dobyvatelé, Patriarchové, ale i Kontroloři a Perfekcionisté. První Expedice je na kontinent: Vnitřní Muž.

„Když uvidíš osobu, která bojuje jako muž, je něžná jako žena, pláče jako dítě, řve jako zvíře a tiše září jako Bůh, tak jsi opravdu potkal člověka.“

Jistě jste již za ta léta, co se sebou žijete zjistili, že se uvnitř Vás ozývají rozdílné názory na prožitky, vztahy a situace, kterými v životě procházíte. My lidské bytosti jsme tak komplexní, že při jedné zkušenosti se dokážeme zároveň tetelit strachy i očekáváním, vřískat nadšením i hrůzou. Být cloumáni hněvem i lítostí. Dokážeme po někom toužit i se tomu divit. Můžeme léta studovat něco, co víme, že nebudeme dělat. Odpovídat ano, i když v nás něco křičí: „No to v žádném případě!“. Můžeme dokonce sledovat sami sebe, jak znovu a znovu děláme věci, o kterých víme, že nám štěstí dlouhodobě nepřinesou. Toužit po vnitřních změnách i se jim úspěšně bránit a tak dál, a tak dál. Doplňte si co je libo. Ano, zdálo by se, že my, lidé jsme plni rozporů, ale nabízím jinou představu. Co když je to tak, že v nás prostě žijí různé osoby, které mají někdy naprosto odlišné potřeby, sny, pocity a cíle?
Lidé se po staletí snaží najít metaforu pro něco tak těžko uchopitelného, jako je lidská duše. Pojďme, v souladu se známým alchymistickým zákonem: „Co nahoře to dole jest!“ přirovnat náš vnitřní svět k tomu vnějšímu.
Tak jako ve středověku byla neprozkoumaná místa na mapách označována terra inkognita, země neznámá, tak i dnes na současných mapách, které „odborníci“ používají pro popis lidské duše, najdeme místa, která jsou již od evropského pravěku sebezkoumání, od dob Freudových nazývaná Nevědomím. A až když Kolumbus, Magãlhaes a další objevitelé vnějšího světa podnikli odvážné výpravy mohla být tato místa na glóbu opravdu popsána. A ejhle! Místo podivných příšer a nebezpečných stvůr byly objeveny laskavé kouty naší překrásné planety a dokonce i kontinenty do té doby neznámé, jež byly obývané úžasnými bytostmi.
A na podobnou Expedici Vás zveme. Pojďte navštívit neprozkoumaná místa Vašeho vnitřního Světa. Možná i Vy můžete navštívit dosud neznámý kontinent. Pojďte si objevit pět kontinentů Vaší planety.
Budeme pracovat s hlínou a barvami, ale i s tancem a transem a společně ve skupině nahlížet do těch úrovní našeho bytí, které jsou nám obvykle nepřístupné.
Pomocí arteterapeutických a dramaterapeutických technik, se na vlnách muziky i ticha dopravíme do těch oblastí, které nám přes svou exotičnost mohou připadat magicky známé a stejným způsobem se dostaneme bezpečně i zpět.
Rukama do hlíny, štětcem či jinak na papír, tancem do těla a slovy do paměti si poté zapíšeme vše, co na naší výpravě objevíme.

    Expedice I. nás zavede do míst, kde se rodí naši vnitřní Myslitelé, Umělci, Dobrodruzi, Patriarchové ale i Kontroloři, Perfekcionisté a Tyrani. První Expedice je na kontinent: Vnitřní Muž.

Cena akce (vstupné):    jednotlivé vstupné včetně materiálu     900,- Kč,                                (studenti, důchodci, rodiče na RD)      750,- Kč)
                CELÝ CYKLUS PĚTI SETKÁNÍ       3500,- Kč                                     (studenti, důchodci, rodiče na RD)     3000,- Kč)

Informace o lektorech:
Yakeen a Satya se znají už řadu let z jednoho českého meditačního centra. Spolu: žijí, pracují, starají o Prostor 42 a právě teď se těší na vás, kteří se s nimi chtějí vydat na dobrodružnou cestu. Yakeen je terapeut a Satya výtvarnice.

    Datum a čas: 11. 2. 2012 (10:00 - 20:00)
    Místo: Prostor 42 Gorazdova 1, Palackého náměstí Praha
    Cena: 900 Kč
    Lektor: Yakeen J. Helus a Satya V. Rujbrová

Účinkují

Lektor: Yakeen J. Helus a Satya V. Rujbrová

Termíny