Ekologie pro všechny - Rajské ostrovy

Film

V Expozici Rajské ostrovy bude i letos probíhat ohlédnutí za filmovým festivalem Ekofilm 2011. V pracovní dny od 6. 2 do 24. 2. 2012 je možné shlédnout některý ze snímků 37. ročníku mezinárodního festivalu. Nabídka je určena základním i středním školám, školním družinám, zájmovým klubům apod. Kolektivy, které by měly zájem účastnit se této akce, se mohou již v tuto chvíli objednávat na tel. 412 531 164 nebo e-mailu: zooskola@zoodecin.cz. Promítání filmů je zdarma. Platí se běžné vstupné do Expozice Rajské ostrovy. Popis a informace k jednotlivým filmům festivalu najdete na www.ekofilm.cz. Zoo Děčín bude mít k dispozici jen omezenou nabídku snímků. Seznam filmů, o které Zoo Děčín v současné době žádá, je v příloze. Tuto aktivitu nabízí Zoo Děčín ve spolupráci s MŽP ČR. Pro děti z MŠ a případně i pro mladší školáky je jako alternativa připraveno „Setkání se zvířátky“. Podmínky, místo i termín konání jsou stejné. I tady platí, že je třeba se předem objednat, akce je zdarma, hradí se jen vstupné do expozice. Setkání se zvířátky je asi hodinová ukázka kontaktních zvířat ZooŠkoly a přírodnin, doplněná hraním a povídáním o nich. Podle dohody je možné program zkrátit. Během akce Ekologie pro všechny bude vyhlášena soutěž pro všechny typy škol ve zhotovení „Modelu zoo z tříděného odpadu“. Jako bonus si může každý kolektiv objednat zdarma také ukázku komentovaného krmení zvířat Rajských ostrovů. Rezervaci komentovaného krmení je třeba učinit na tel. 412 531 531 nebo e-mailu: tic@zoodecin.cz.

Termíny