Jiří Šindler PÍSMO OBRAZ

Výstava

Výstava se koná u příležitosti významného životního jubilea Jiřího Šindlera a představí jeho tvorbu z uplynulých deseti let.

 

Srdečně Vás zveme na zahájení výstavy, které se uskuteční v sobotu 21. ledna 2012 ve 14 hodin v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Úvodní slovo přednese PhDr. Ivo Binder, na flétnu zahraje BcA. Kateřina Valášková. Po zahájení výstavy bude následovat beseda o písmu s Jiřím Šindlerem.
    
Výtvarný život Jiřího Šindlera, poličského rodáka (1922), je už od počátku spjat s knihou. První seznámení se světem výtvarného umění získal u svého otce, učitele a krajináře Vladimíra Šindlera, který ho seznamoval i se světem bibliofilie, krásných knih. Později se věnoval studiu grafiky a ilustrace u prof. A. Strnadela na pražské VŠUP, dále se například setkával s typografem O. Menhartem nebo knihařem J. Vyskočilem. Po ukončení studií vznikalo velké množství knižních ilustrací, kaligrafických prací i autorských grafických listů.

 

 

 

 

 

 

 


Své zkušenosti z oblasti písma a ilustrace mnoho let předával svým studentům a studentkám a také řadě svých přátel. Nyní je předává svým divákům v kompozicích svých kreseb a obrazů. Prvním cyklem, který vznikl v přímé reakci na písmo, byly Fragmenty. Přinesla je v sobě několikaletá práce na tiskové podobě hlaholské abecedy. Zrodil se tu nápad použít a dál rozvíjet výtvarné hodnoty těchto znaků. Tento způsob tvorby, kdy z jedné práce se rodí myšlenka práce nové, zůstává pro Jiřího Šindlera charakteristický, a tak jeho svět ilustrace je propojen s písmem a jeho svět písma je propojen s volnou tvorbou.

 

 

 

 

 

 

 


V poslední dekádě se Jiří Šindler věnuje tvorbě kaligrafických listů, ilustraci, návrhům vlastních abecedních znaků, nejnovější práce jsou pak výsledkem zaujetí výtvarného řešení zá-kladních geometrických tvarů – čtverce a kruhu, kterým se začal věnovat v souvislosti s geometrickou tvorbou svých přátel J. Mrázka a V. Boštíka. Spolu s výtvarným vyjádřením jde ruku v ruce smysl pro hru i nové barevné pojetí obrazu. Dílo je velmi rozmanité a zaujme svým velkým smyslem pro řád i hledáním stále nových způsobů vyjádření.

Termíny