DOMINIKA HOŠKOVÁ A JIŘÍ HOŠEK

Hudba

 

Dominika Hošková začala hrát na violoncello ve čtyřech letech. Studovala na Pražské konzervatoři a po ukončení HAMU v Praze pokračovala ve studiu na stáži v Izraeli. Interpretační vyspělost potvrdila již v šestnácti letech. Úspěšně se účastnila řady violoncellových soutěží jako např. Pražské jaro 2000, kde se stala nejmladší českou účastnicí této soutěže, jako jediná pražská violoncellistka se účastnila Mezinárodní violoncellové soutěže Davida Poppera v Budapešti.  Sólově koncertovala např. s Pražskou komorní filharmonií, Plzeňskou filharmonií, Virtuosi Pragenses i v České televizi (Terra muzika, Adventní koncerty, Noc s andělem). Účinkovala na mnoha hudebních festivalech u nás i v zahraničí. Stala se absolutní vítězkou mezinárodní všeoborové soutěže „The string competition in memory of David Gritz“ v Jeruzalémě.  Pražskému publiku se představila mj. uvedením Dvořákova violoncellového koncertu h moll ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v cyklu abonentních koncertů Symfonického orchestru hl. m. Prahy.

Byla oceněna medailí Parlamentu Senátu ČR za šíření dobrého jména a tradice české kultury v Izraeli.

 

Jiří Hošek je pokládán za jednu z nejvýraznějších postav interpretačního umění současnosti. Hru na violoncello studoval na Konzervatoři a AMU v Praze. Své umění dále zdokonaloval na pařížské konzervatoři a letní akademii v Nice.

Zúčastnil se deseti mezinárodních soutěží, v nichž byl oceněn mj. jako finalista Casalsovy soutěže v Budapešti. Stal se laureátem Mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara. Vystupuje hojně u nás i v zahraničí. Je mnohostranným hudebníkem, byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, hrál ve filmových rolích, komponoval scénickou hudbu pro divadlo, ale vyvíjí i bohaté aktivity v žánrech populární hudby.  Je docentem Hudební fakulty AMU v Praze. Kritika oceňuje na Hoškově hře zvláště brilantní techniku a oduševnělý výraz.

Jako jediný violoncellista reprezentoval českou violoncellovou školu na Pražském jaru 2002.

 

Violoncellový dvojkoncert v rámci koncertu KPH se uskuteční v úterý 14. února v 19:30 hod. v Koncertním sále Městského klubu v Litovli. Vstupné 80 Kč.

 

Účinkují

DOMINIKA A JIŘÍ HOŠKOVI

Kontakty

www.mklitovel.cz

Termíny