Přednáška Mravenci

Volný čas

Přednáška pořádaná Entomologickým klubem při Labských pískovcích k připravované expozici v ZOO Děčín k příležitosti 40. výročí CHKO Labské pískovce. Z řady možností a souvisejících témat bude zmíněna činnost významného severočeského entomologa - pana Václava Vysokého, seznámení se sbírkovým materiálem zástupců nadčeledi mravenců z celého světa, s bionomií a ekologií mravenců, příbuzného žahadlového hmyzu a myrmekofilních skupin hmyzu střední Evropy i světa, s jejich současným výzkumem a metodikami zpracování získaného materiálu. Přednáška je připravena pro veškeré zájemce o přírodu tuzemskou i celosvětovou, o praktickou entomologii, a hlavně pro ty co jsou fascinováni bizarnostmi přírody.

Termíny