Saské Švýcarsko očima odborníků

Volný čas

Přijměte naše pozvání na cyklus přednášek "O Saském Švýcarsku" z cyklu Saské Švýcarsko očima odborníků. Cílem tohoto cyklu je přiblížit veřejnosti krásy partnerského regionu Národního parku Saské Švýcarsko. Program cyklu přednášek: 10.1. 2012 O Saském Švýcarsku Dr. Dietrich Butter - ředitel Správy NP Saské Švýcarsko 14.2.2012 Saské Švýcarsko očima malířů Nejen o romantických malířích a jejich tvorbě svázané s krajinou stolových hor a divokých roklí pohovoří Frank Richter, bývalý dlouholetý zaměstnanec Správy NP Saské Švýcarsko, fotograf a znalec kulturní historie regionu. 13.3.2012 Návrat sokola stěhovavého Dr. Pavel Benda - ředitel správy NP České Švýcarsko Ulrich August Závěrečná přednáška z cyklu Saské Švýcarsko očima odborníků bude věnována problematice návratu nejrychlejšího dravce světa do přírody Českosaského Švýcarska. Sokol stěhovavý je symbolem zdejší krajiny a stal se také symbolem úspěchu přeshraniční ochrany přírody. Simultánní tlumočení zajištěno. Přednášky probíhají v rámci projektu Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko Cíl3/TREND a na jejich organizaci se podílejí Správa NP ČEské Švýcarsko, Správa NP SAské Švýcarsko a Městská knihovna Děčín.

Termíny