Tříkrálová Okoř - turistický pochod

Volný čas, Sport, Turistika

Turistické oddíly mládeže Roztoky Vás zvou na 44. ročník pochodu, PRVNÍ  ROČNÍK SE KONAL ROKU 1969...

...v sobotu 7. ledna 2012 od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích–Veleslavíně, Praha 6.

Doprava: vlakem z Prahy - Masarykova nádraží do stanice Praha - Veleslavín nebo

tramvají číslo 26 z Vítězného náměstí, metro A - Dejvická do zastávky Nádraží Veleslavín.

Pro roztocké  účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou.

Vezměte s sebou: tužku, papír, mapu KČT č.36 (Okolí Prahy - západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí a oblečení, dobrou náladu.

Trasa: 13, 16, 28 a 44 kilometrů.

28 kilometrů: Veleslavín - stará  škola, Nebušice, Sv. Juliána, Tuchoměřice, Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké Přílepy, Statenice, Černý Vůl, Únětice, Tiché údolí, Roztoky - zámek a muzeum, cíl.

13 kilometrů: Až na Okoř  je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Na hradě budete moci shlédnout od 11:30 do 14 hodin přehlídku dravých ptáků. Na náměstí u obecního úřadu bude ve 12.10 a 13.30 hodin (v případě většího zájmu se autobus na Okoř vrátí ještě jednou) připraven autobus, který odveze ty, kdo chtějí  absolvovat zkrácenou trasu. Autobus jede do zastávky Roztoky - nádraží. Cena autobusu je 20 Kč. Další bus č.350 (PID) odjíždí z Okoře do Roztok ve 13,58, 15,58, 16,58 hodin.

16 kilometrů: Veleslavín - stará  škola, Nebušice, Sv. Juliána, dále podle Únětického potoka do Statenic. Po modré dále přes Černý Vůl, Tiché  údolí, zámek. Tato trasa nevede přes Okoř.

44 kilometrů: Až na Okoř  je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené přes Zákolany, Otvovice dále po žluté - Holubice - Kozinec - Tursko. Po silnici do Úholiček - Podmoráně. Od nádraží v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes Levý Hradec do zámku.

Upozornění:

Důrazně  prosíme pochodníky, aby respektovali značené  trasy. Po předloňském ročníku nám byla doručena stížnost na prošlapanou cestu na poli pana Diase - pole leží za Přílepy směrem na Noutonice, vedle firmy Whitetrans. NEVSTUPUJTE NA TOTO POLE!!!!!

Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř. Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zpřístupněn.

U kaple v Číčovicích prodej rozličného občerstvení, zejména grilovaných párečků  a klobásek.

V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky, obdržíte malou upomínku a občerstvení.

Na Okoři se můžete zúčastnit Matusa - Malého turistického sázení. Na vítěze čeká  v Roztokách odměna.

Cíl: zámek v Roztokách- tentokráte ve stodole u malého parčíku s kanónem, (pod vodárenskou věží, od králů se dejte doleva) do 17:30 hodin.

Na akci srdečně  zveme všechny milovníky pochodů  a ty, kteří chtějí vesele vyšlápnout do nového roku 2012.

Od 11,30 do 14 h. bude na Okoři sokolník s dravými ptáky, na zámečku se těšte na překvapení!

Kontroly:

  • Start
  • Okoř
  • Cíl v zámku - Roztoky, Středočeské muzeum do 17:30 hodin, tentokráte ve stodole zámku.
Zajímavosti při cestě:
Sv. Juliána: Les u Tuchoměřic, dějiště  pověsti o Juliáně a Mnislavovi.  
Tuchoměřice: V 16. století zde bylo středisko Českých bratří. V 17. století se Tuchoměřice stávají ekonomickým i správním centrem rozsáhlého jezuitského panství. Na místě starší tvrze a kostela nechali jezuité postavit od B. Orsiho v letech 1666 – 1675 honosnou rezidenci s barokním kostelem. Podle cesty spojující Tuchoměřice s Okoří nechali postavit řadu barokních soch (Salvátor, jeskyně sv. Františka). 
Malé Číčovice: Nad obcí osmiboká  barokní kaple z let 1711-12, nově restaurována. U kaple je v rámci pochodu zajištěn prodej občerstvení. 
Okoř : Nejrozsáhlejší hradní  zřícenina ve středních Čechách (druhá polovina 14. století), od roku 1773 opuštěn. Část hradu je po rekonstrukci zpřístupněna. Motivem Okoře se inspirovali Mánes, Aleš, Mařák, Cimrman, hrad navštívil také K. H. Mácha. 
Černý Vůl: Místo bohatých archeologických nálezů, neolitická keramická hlavička býčka, která zde byla nalezena, dala místu jméno. Nálezy jsou uloženy v muzeu v Roztokách. 
Únětice: Východně od obce na Suchém vrchu bylo r. 1879 roztockým lékařem Dr. Čeňkem Rýznerem objeveno velké pohřebiště z doby bronzové asi 1800 let př. n. l. Šlo o dosud neznámou kulturu, která podle naleziště  je dnes nazývána “kultura únětická”. 
Budeč: Národní kulturní  památka, přemyslovské hradiště ze 7. století. Podle legendy zde svatá Ludmila založila školu pro šlechtické děti. Kostel sv. Petra a Pavla z 10 stol. – románská rotunda. Na hřbitově je pohřben významný vědec a myslitel K. S. Amerling. 
Tursko: Obec připomínána již roku 1108. Monumentální rezidence křížovníků z první poloviny 18. stol. Nad obcí výšina “Turské pole”, dějiště legendární lucké války. 
Otvovice (mimo trasu pochodu): Bývalá hornická  obec, sklárna z roku 1802. 
Zákolany: Archeologické naleziště. 
Tiché údolí: Chráněné území  v údolí Únětického potoka mezi Úněticemi a Roztokami. Na skalách a v bývalých lomech je vzácná suchomilná vegetace. Skalnaté Kozí Hřbety na pravém břehu potoka pokračují  na levém břehu Suchým Vrchem. V údolí je několik bývalých mlýnů a opuštěných lomů. Na kraji Roztok je řada vil z 1. pol. 19. stol. V čp. 79 “VILLA MIA” - pobýval Bedřich Smetana. Po levé straně na sebe upozorní dvě stavby v japonském slohu - velká a malá Sakura. V malé žil japanista a spisovatel Joe Hloucha, velká sloužila původně jako hotel, dnes je tam nemocnice. Původní ráz tzv. velké Sakury byl však setřen při nešetrné rekonstrukci v 80. letech. V současné době je Tiché údolí obnovováno a časem se jistě stane znovu oblíbeným výletním místem občanů Roztok i okolí.
Roztoky: Renesanční zámek postavený na místě starší tvrze byl po válce velmi zchátralý  a byl již určen k demolici. Péčí několika vlastenců  z místního vlastivědného kroužku se ho však podařilo zachovat a obnovit. Dnes je v něm Středočeské muzeum se stálými expozicemi a zajímavými výstavami. Muzeum bylo v létě 2002 postiženo povodní s katastrofálními následky.   Nedaleko odtud, ještě  na území Roztok, je Levý Hradec, jedno z bývalých hradišť Přemyslovců. Svatovojtěšský kostelík s románskými základy je rekonstruován péčí města Roztok. 


Kontakty

www.a-tom.cz

Termíny