Zastaveno - malba a keramika

Výstava

Výstava autorek Zuzany Koristka a Jany Hasmana Matouškové, které Vás zvou k zastavení ve světě vzpomínek, radosti a pohody.

Kontakty

www.dk-ostrov.cz

Termíny