"PRAGA - HAITI - VÝSTAVBA STUDNÍ S PITNOU VODOU

Výstava, Volný čas

ČKA-Klub Betanie Vás srdečně zve na klubové setkání na téma "Praga - Haiti -výstavba studní s pitnou vodou". O své záţitky z Haiti se s námi podělí Mgr. Jiří Kučera, velitel mise na Haiti. Hovořit bude nejen o studních, ale téţ o tamější mafii a korupci, o cestě naší Pragovky na ostrov a mnoha dalších zajímavých věcech. Program bude doplněn promítáním fotografií.

Kontakty

www.krkonose.eu

Termíny