Bezesné noci

Film, Dokument
Režiséř Radim Špaček a kameraman David Čálek předkládají dokument tzv. televizní krize, která vznikla po 12.prosinci 2000, kdy devítičlenná Rada České televize odvolala tehdejšího generálního ředitele této veřejnoprávní instituce - Mgr. Dušana Chmelíčka. Dokument přináší pohled, který se snaží nevychýlit se na žádnou stranu a nikomu nestranit. Dky této zásadě vzniklo slovy svého autora „mediální melodrama“ – dokument o emocích, kterých byli všichni zúčastnění televizní krize plní, o neustálém lavírování na obou stranách, o odkrývání prazvláštních charakterových vlastností lidí. Více než dva roky práce s filmovým materiálem daly autorům odstup a příležitost k tomu, aby jejich řeč byla přesnější, tedy neosobnější a univerzálnější. Film neslouží k obhajobě jedné nebo druhé strany, nabízí jenom výjevy a okamžiky k uchopení. Film funguje jako “encyklopedie nepřípustného” – jakási analýza české mediální scény s archívem postojů či kroků jednotlivých osob a uskupení, jenž by měly být odstrašujícím příkladem a zůstat napříště tabu.
Termíny