Evoluce - pro a proti pohledem moderní filozofie

Přednáška Ládi Špačka, studenta filozofie, k otázkám : Proč se vůbec k evoluci vyjadřují i filozofové? Jak evoluce funguje, její části a mechanismy? Jaké jsou výsledky moderních výzkumů? Argumenty mluvící proti evoluci.

Termíny