Konflikty jako součást života, řešení a prevence

Volný čas


Seminář se koná 16. března 2012 od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 Na Moráni 5, 120 00 Praha 2

Konflikty a spory jsou nedílnou součástí lidského života. Někteří lidé si libují v neklidu a tzv. italská domácnost jim činí potěšení. Jiní lidé se znaží každý náznak konfliktu co nejrychleji vyřešit smírem. Asi neexistuje na světě člověk, kterému by se spory a konflikty úplně vyhýbaly. Existuje nějaká možnost, jak mít konfliktní situace pod kontrolou?
Jak nejlépe zabránit vzniku sporu již na jeho samém počátku? Jaké jsou nejlepší strategie v řešení konfliktu? Jak ve sporu nejlépe vyjednávat?

Právě na tyto a podobné otázky najdou odpověď účastníci semináře Konflikt jako součást života, řešení a prevence. Seminář je určen pro laickou veřejnost. Je veden zajímavou a poutavou formou za použití zážitkových metod naší velmi zkušenou terapeutkou a dlouholetou lektorkou.

Základní obsah semináře
- konflikt jako nutná součást života
- nástroje k jeho předcházení a uspokojivému zvládnutí
- převedení sporu na problém
- možnosti hledání přijatelného kompromisu bez poškození sebeúcty a nebo úcty k druhému člověku
- prevence konfliktu, řešení konfliktních situací
- sdělování a přijímání kritiky (pacient, kolega, nadřízený...)


Počet účastníků ve skupině je omezen

Edit DF 14.12.2011

Termíny