Neverbální komunikace

Volný čas


Seminář se koná 13. dubna 2012 od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 Na Moráni 5, 120 00 Praha 2

Zvládání neverbální komunikace, dovednost číst řeč těla druhých lidí je velmi důležitá pro úspěšnou komunikaci s druhými lidmi. Seminář je určen pro laickou veřejnost, je veden zajímavou a poutavou formou za použití zážitkových metod naší velmi zkušenou terapeutkou a dlouholetou lektorkou.

Základní obsah semináře
- význam neverbální komunikace v práci i osobním životě
- jak vytvořit dobrý dojem a tím přispět k navázání positivního vztahu s naší rodinou, přáteli, obchodními partnery, nadřízenými i podřízenými
- hlavní prvky neverbální komunikace
- jak porozumět řeči a verbálním sdělením
- neverbální komunikace a jak ji vyžít pro zvýšení vlastní přesvědčivosti při náročných životních i pracovních situacích

Seminář se koná dne 13. dubna 2012, TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2
Počet účastníků ve skupině je omezen

Po skončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování.

Cena 1 000 Kč obsahuje cenu vlastního semináře, desky, papíry na psaní a kávu v průběhu semináře

Edit DF 14.12.2011

Termíny