Asertivita jako strategie jednání

Volný čas

Seminář se koná 16. února 2012 od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00 Na Moráni 5, 120 00 Praha 2

Seminář je určen pro všechny, kteří často jednají s lidmi (pracovníci cestovního ruchu, pedagogičtí pracovníci, podnikatelé obchodníci, sekretářky atd.) a pro všechny, kdo chtějí
propojit nejvyšší účinnost vyjednávání se zachováním taktu a zdvořilosti. Kurz je veden zajímavou a poutavou formou za použití zážitkových metod naší velmi zkušenou terapeutkou a dlouholetou lektorkou.

Základní obsah semináře
- asertivita jako životní postoj a metoda řízení mezilidských vztahů
- definice asertivity a možnosti využití asertivního chování
- základní pravidla asertivity
- verbální a neverbální komunikace a asertivita
- aktivní naslouchání a empatie
- rozlišování mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou
- asertivní práva a povinnosti
-  umět vyjádřit a přijímat kritiku
- dokázat přiměřeně říci „Ne“

Seminář se koná dne 16. února 2012, TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2
Počet účastníků ve skupině je omezen

Po skončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování.

Cena 1 000 Kč obsahuje cenu vlastního semináře, desky, papíry na psaní a kávu v průběhu semináře

Edit DF 14.12.2011

Termíny