DPH pro průvodce

Volný čas

Začínáte jako průvodce a potřebujete poradit :

–        za jakých podmínek se stáváte jako průvodce CR pracující na živnostenský list plátcem DPH

–        kde máte odvádět DPH ze svých služeb

–        jak vystavit daňový doklad, jak je vykazovat vůči správci daně

 

Obsah semináře:

      -    DPH ve službách s mezinárodním prvkem a její uplatňování

      -     obecná filozofie dle šesté směrnice a našeho zákona o dani z přidané hodnoty

-         Průvodce cestovního ruchu jako neplátce - přehled situací, kdy se takový neplátce povinně stává plátcem DPH - administrativa, registrace, vykazování daně Teritoriální vymezení DPH - tuzemsko, členské země EU a třetí země ve vazbě na průvodcovské služby Místo uskutečnění zdanitelného plnění - principy, jak ho určit aneb kde se bude odvádět daň Objednávka na průvodcovské služby a její obsah ve vazbě na správné odvedení DPH, označení objednatele - jeho DIČ, VIES

-         Uplatňování DPH z průvodcovských služeb poskytovaných v tuzemsku - kdo odvádí daň, výše daně, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, promítnutí do daňového přiznání

-         Uplatňování DPH z průvodcovských služeb v EU - kdo odvádí daň, výše daně a její výpočet, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, jazyk daňového dokladu, promítnutí do daňového přiznání, křížová kontrola prováděná ze strany kontrolních orgánů ze strany EU

-         Uplatňování DPH z průvodcovských služeb ve třetích zemích - kdo odvádí daň, výše daně a její výpočet, obsah daňového dokladu vystavovaného průvodcem, promítnutí do daňového přiznání

Cena semináře : 400 Kč

Edit DF 14.12.2011

Termíny