Čína: říše středu

Volný čas

Přednáška s videoprojekcí

• Mytologie - stvoření světa a lidí podle starodávných mýtů

• Filozofie a náboženství - konfucianismus, taoismus, buddhismus

• Sakrální architektura a umění - odraz nebeského řádu na zemi

Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec


Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny