Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid

Volný čas

2. přednáška cyklu „Psychologie pro každý den“

• Znám své strachy?

• Moje zbraně v boji se strachem

• Workshop se cvičením

Místo konání: Nová Akropolis, Železná 12, Liberec

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny