PRAGUE MIME EVENT

Divadlo

Nový pořad mimického divadla v Redutě, jehož cílem je prezentece
současné podoby pantomimy. Moderní pantomima  je syntézou klasiky s
jinými žánry mimického a tanečního umění. Reaguje na požadavky moderní
a složité doby, aby stejně jako lidská bytost v její naléhavé
existenci obstála. Na scénu příchází nová krev s autentickým stylem,
která udává další směr a vývoj mimického umění.

 

 

 

 

Účinkují


Vystoupí přední čeští mimové Boris Hybner (držitel ceny Thálie), Radim
Vizváry, Tomáš Tomsa Legierski, Miřenka Čechová a jejich studenti,
kteří předvedou osobité provedení autorských mimických her.

Termíny