Nové objevy langobardské kultury na Slovácku

Volný čas

Přednáška o archeologickém výzkumu největšího pohřebiště germánského kmene Langobardů na Moravě, v Kyjově. Hovořit bude vedoucí archeologického výzkumu Mgr. Jaromír Šmerda z Masarykova muzea v Hodoníně, rodák z Kunovic.

Pořádá Slovácké muzeum ve spolupráci s Historickou společností Starý Velehrad.

Termíny