Tradiční předvánoční koncert žáků varhanní, pěvecké a dechové třídy

Hudba

V programu zazní adventní písně a díla J.S.Bacha, F.Brixiho, G.F.Händela, J.Krčka a dalších skladatelů.

Termíny