Uherské Hradiště – genius loci a chybějící střed

Volný čas

Uherské Hradiště – genius loci a chybějící střed

Přednáška Ing. Martina Ševčíka nabídne zamyšlení nad geniem loci města Uherského Hradiště. Zkoumáním urbanistických, krajinných a mnoha dalších souvislostí se pokusí vystihnout problematičnost tohoto fenoménu v Uherském Hradišti. Rovněž se pokusí v konkrétních podmínkách města přesvědčit o potřebnosti udržení ducha místa a nastínit principy jeho obnovy. Přednáškou a následnou diskusí provází PhDr. Blanka Rašticová.

Pořádá Slovácké muzeum ve spolupráci s Muzejním spolkem v Uherském Hradišti.

Přednáškové centrum SM, Štefánikova 1285, čtvrtek 1. prosince 2011 v 17 hodin, vstup volný.

Termíny