CorelDRAW - kurz pro pokročilé

Volný čas
CorelDRAW je kvalitní program pro práci s vektorovými obrázky. Nejenže v něm lze grafiku vytvářet, ale také již hotová díla upravovat. Zkuste se stát mistry vektorové grafiky a absolvujte kurz pokročilých technik v práci s programem CorelDRAW X5. Tento kurz je zaměřen nejenom na získávání pokročilých dovedností, ale i na upřesnění a cizelování těch stávajích. Naučíte se i správně nastavit program CorelDRAW, což vám pomůže například při správě barev. Protože CorelDRAW pracuje nejvíce s křivkami, bude jejich úpravám věnována značná pozornost. Dozvíte se, jak CorelDRAW pracuje s Beziérovými křivkami, jak je lze upravovat a jak získat křivky i z nekřivkových objektů. Novinkou v posledních verzích Corelu jsou dynamické vodící linky. V tomto kurzu se dozvíte, jak je využít ve svůj prospěch a jakým způsobem spolupracují s ostatními kreslícími pomůckami. Rovněž zjistíte, jak si tento oblíbený grafický editor můžete přizpůsobit k obrazu svému. Další výraznou vymožeností tohoto grafického programu je skvělá práce s textem. Naučíte se, jak vytvářet textová pole různých tvarů, jak oddělit řádky, slova a písmena z textu, jak jednoduše upravit prostrkání a mnohé další triky a finty. Neméně důležitou součástí programu CorelDRAW jsou efekty, které můžete aplikovat na vektorové objekty. Mezi ně patří třeba čočky nebo interaktivní efekty, jako například nástroj Interaktivní síťová výplň. Velkou pozornost si samozřejmě zaslouží i schránka PowerClip. Velkou pozornost se v tomto pokročilém kurzu věnuje i předtiskové přípravě, tisku samotnému i exportu a importu z a do různých formátů. Dozvíte se, k čemu je který formát vhodný a k čemu je naopak zcela zbytečný. Ve vektorovém programu CorelDRAW se mohou používat i automatizované postupy, které se píší pomocí jazyka VBA (Visual Basic for Application). Naučíte se napsat svůj první jednoduchý program (neboli makro, chcete-li), což bude odrazový můstek k vašemu zautomatizování rutinních postupů.
Termíny