Výstava obrazů malíře Aloise Doležela

Výstava

 

VIZE - MOTIVY GENEZE - DOJMY

UKÁZKY  DÍLA

Přijďte se podívat na obrazy malíře ovlivněného impresionismem, secesí, symbolismem, expresionismem i fauvismem

Termíny