ADVENT, ČAS SMÍŘENÍ

Volný čas

Slavnostní bohoslužba ADVENT, ČAS SMÍŘENÍ se uskuteční na Peruci v kapli M. J. Husa v neděli 11.12.2011 od 15. hodin. Bohoslužby se účastní i zástupci Židovské obce Teplice, se kterými se budeme společně modlit k Bohu za dílo obnovy židovského hřbitova u Hřivčic.

Termíny