LÁTKOVÝ VĚNEČEK - ŠITÍ

Volný čas, Pro děti

BĚHEM POSLEDNÍ HODINY VĚNEČEK ZKOMPLETUJEME A OZDOBÍME

Délny na sebe navazují. Účast je podmíněna vyplněním přihlášky do 18. 11. 2011

Účinkují

Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice

Kontakty

ddmdelta.cz

Termíny