LÁTKOVÝ VĚNEČEK - Linorytí

Volný čas, Pro děti

Zveme všechny děti na předvánoční tvoření

LÁTKOVÝ VĚNEČEK - LINORYTÍ

Během tří týdnů společně vytvoříme látkové věnečky. Na první hodině si vyryjeme linorit, kterým bude věneček ozdoben.

Následující dílny proběhnou 29. 11. a 6. 12. 2011

Jednotlivé dílny na sebe navazují. Účast je podmíněna podáním závazné přihlášky do 18. 11. 2011

Účinkují

Dům dětí a mládeže DELTA Pardubice

Kontakty

ddmdelta.cz

Termíny