K soutoku Labe a Doubravy

Turistika
Pořadatel:KČT Slovan Pardubice
Ročník:0
Loňský počet účastníků:0
Začátek:05.05. 2012  Čas: dle propozic  Místo: Pardubice
Konec:..
Termíny