Z Košumberka do Pardubic

Turistika
Pořadatel:TK Synthesia Pardubice
Ročník:0
Loňský počet účastníků:0
Začátek:02.09. 2012  Čas: dle propozic  Místo: Pardubice
Konec:..
Termíny