Spánek, poruchy spánku a význam snů

Volný čas

 

Jak se Vám dnes spalo ? Nemůžete večer usnout ? Budíte se v noci ? Máte ráno pocit, že jste unavenější než večer ?

 

Seminář vede zkušená terapeutka PhDr. Jaroslava Dvořáková

 

- úvod do tématu, seznámení s pojmy
- průběh jednotlivých fází spánku
- poruchy spánku, spánková deprivace, zásady duševní
  hygieny pro dobrý spánek
- snění noční, denní
- význam snění pro psychohygienu
- porozumění snům – zdroj sebepoznání
- závěrečná diskuze 

 

Termín: 14.prosince od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 15,00

Cena : 900 Kč

 

Po ukončení semináře obdržíte osvědčení o absolvování semináře.

Počet účastníků je vzhledem k praktickému nácviku omezen.


Edit DF 30.11.2011

Účinkují

 

Seminář vede zkušená terapeutka PhDr. Jaroslava Dvořáková

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny