NOVELA zákona o DPH,Uplatňování DPH v cestovním ruchu od 1.1.2012

Volný čas

 

Anotace semináře:

Pojetí novely, změny v aplikaci ZDPH a její dopad do následujících oblastí:

·            Průvodcovské služby

·     Zvláštní režim uplatňovaný u CK

·     Provizní prodej a změny v uplatňování DPH

·            Ubytovací služby

·            Přeprava osob, půjčování dopravních prostředků

Sazby daně od 1.1.2012

Vypořádání záloh mezi rokem 2011 a 2012

Škody v cestovním ruchu a DPH (smluvní pokuty, stornopoplatky, náhrady škody atd.)

Zajištění úhrady na nesplatnou daň

Ručení za daň

Časová dotace: 3 výukové hodiny
Lektor :

Ing. Vladimír Zdražil, specialista na problematiku mezinárodního obchodu a služeb s mezinárodním prvkem

 

Určeno pro: Subjekty podnikající v oblasti cestovního ruchu – zejména cestovní kanceláře, cestovní agentyry, průvodce, ubytovací zařízení, přepravce

Termín: 12. prosince 2011 od 9,00 do 12,00

TYRKYS, Na Moráni 5, Praha 2

Cena 550 Kč

Edit DF 24.11.2011

Účinkují

 

Ing. Vladimír Zdražil, specialista na problematiku mezinárodního obchodu a služeb s mezinárodním prvkem

Kontakty

www.tyrkys.cz

Termíny