KONFERENCE WELLNESS A BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ KONTEXT 2011

Volný čas

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA pořádá dne 24. 11. 2011 konferenci s názvem Wellness a biopsychosociální kontext. „Na základě dobrých zkušeností s výukou v bakalářském studiu specializace „wellness“ se chceme tentokrát zabývat především širokými kontexty wellness problematiky, od medicinsko-biologických, přes psychologické, pedagogické, sociální, technické, až k manažersko-organizačním,“ řekl prof.
PhDr. Václav Hošek, DrSc., rektor VŠTVS PALESTRA, Konference se uskuteční v Praze 9-Hostavicích, kde má VŠTVS PALESTRA své sídlo. Zahájení konference je plánováno na 9:30 hodin, registrace účastníků je od 9:00 hodin. Účast na konferenci je bezplatná, účastníci se registrují na e-mailu vancl@palestra.cz. Počet účastníků je omezen. 
Program bude rozdělen na hlavní 4 odborné referáty v opoledních hodinách a na příspěvky v sekcích, ve kterých bude pozornost směřována také k diskusi na zajímavé aktuální otázky. Hlavními řečníky budou odborníci na wellness problematiku z ČR i ze zahraničí: „Balneologické aspekty wellness“ - doc. MUDr. Dobroslava Jandová, DHC (Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK Praha a FNKV, VŠTVS PALESTRA, začátek 9:45 hod.) „Wellness programy a jejich využití v pedagogické praxi resocializačních procesů“ - prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (Univerzita Pardubice, začátek 10:20 hod.), „Změna sedavého způsobu života - výzva pro odborníky v oblasti wellness“ - Peter R. Rehor, Ph.D. (Dean of the Centre for Sport and Exercise Education, Camosun College, Kanada, VŠTVS PALESTRA, začátek 11:15 hod.)

 


„Trendy wellness v Rakousku“ - Dipl. - Ing. Natascha Kames (zástupce skupiny Best Wellness Hotel Austria, začátek 11:50 hod.). Od 13:30 do 16:00 hodin proběhnou jednání v sekcích. Jednacím jazykem konference je čeština. Průběh konference bude možno sledovat i jako video online přenos, který bude k dispozici na webových stránkách konference www.palestra.cz/wellness, kde je také celý program konference. Z konference bude pořízen sborník příspěvků.

Termíny