Já, Merkur - Praha

Volný čas, Pro děti, Turistika
Výstava stavebnice Merkur a modelů z ní vyhotovených. Otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hod.
Kontakty

http://www.muzeumprahy.cz/

224 816 772–3, 221 709 674

muzeum@muzeumprahy.cz

Termíny