Adventní jarmark a rozsvícení vánočního stromu

Volný čas

10:00 - Jarmark 15:45 - Folklórní soubor Křiničánek a skupina Kvíltet 16:30 - Rozsvícení vánočního stromu

Termíny