Přejezd Orlických hor

Turistika
Pořadatel:KČT Polička
Ročník:0
Loňský počet účastníků:0
Začátek:18.02. 2012  Místo: dle propozic
Konec:..
Termíny