Přejezd Žďárských vrchů

Turistika
Pořadatel:KČT Polička
Ročník:35
Loňský počet účastníků:35
Začátek:28.01. 2012  Čas: 8,00  Místo: ČD Polička
Konec:29.01. 2012  Místo: Polička
Termíny