Řemeslnické léto

Volný čas

Zveme vás na 21. ročník Řemeslnického léta ve Vrchlabí. Celé léto budete mít možnost
na zahradě či v podloubí historických domků nahlédnout pod ruce mnohým řemeslníkům.
Uvidíte pletení, vyšívání, paličkování, výrobu loutek, keramiky, šperků a nejrůznějších
dekorací, malování na textil i sklo, drátování, broušení kamenů a mnoho dalších činností.
Chybět nebude ani možnost vyzkoušet si některá řemesla v rámci připravovaných kurzů.

Bližší informace:
Mgr. Jana Antošová, jantosova@krnap.cz, tel. 499 456 705
Hlavní informační centrum Správy KRNAP, tel. 499 456 761

Kontakty

www.krnap.cz

Termíny