Sbírejte ježčí trus, staňte se Největším bystrckým sušanem!

Volný čas, Sport, Pro děti

Krap32 vyhlašuje 1. Bystrcký šampionát ve sběru a sušení ježčího trusu. Staňte se přeborníkem v shromažďování ježčích exkrementů, staňte se Největším bystrckým sušanem!

Pravidla soutěže

Vyhrává ten, kdo na Velký bystrcký bazar 26. 11. 2011 přinese nejvíc sušeného ježčího trusu.

  • Trus je do soutěže přijímán pouze suchý a ve zcela uzavřených nádobách.
  • Soutěžící, jehož trus by znečisťoval soutěžní prostory, nebo by vzbuzoval oprávněné obavy, že by je znečistit mohl, bude diskvalifikován a v případě nutnosti vyhozen na mráz.
  • Hmotnost trusu bude zjištěna vážením na přesné digitální váze. Soutěžící smí být přítomen vážení a přesnost si zkontrolovat.
  • Že jde opravdu o ježčí trus, posoudí přítomná kvalifikovaná veterinářka. Proti jejímu verdiktu není odvolání.
  • První tři soutěžící, kteří přinesou nejvíc sušených ježčích exkrementů, obdrží diplom a věcné ceny.
  • Organizátoři soutěže si vyhrazují právo odměnit dle své úvahy i další případné soutěžící.
  • Jestliže se soutěže zúčastní méně než tři sběrači, budou zbývající ceny věnovány do tomboly.
  • Ježčí trus přinesený soutěžícími se nevrací. Bude použit na pohnojení školní zahrady.
  • Vítěz soutěže má právo užívat titul Největší bystrcký sušan.
  • Kdo nepozná ježka, najde jej na http://cs.wikipedia.org/wiki/Ježek.

1. Bystrcký šampionát ve sběru se uskuteční v rámci Velkého bystrckého bazaru 26. listopadu v prostorách jídelny základní školy Heyrovského 32 v Brně-Bystrci (mapa, šipky u budovy vás navedou). Bazar probíhá od 13 do 17 hodin, vyhodnocení šampionátu a vyhlášení vítězů začne zhruba v 16 hodin.

Termíny