Koncert k poctě docentu Miroslavu K. Černému

Hudba

Poslední z hudebních večerů cyklu Koncertní pondělky v konviktu uspořádala Katedra muzikologie FF UP v Olomouci k uctění památky nedávno zesnulého předního českého muzikologa doc. PhDr. Miroslava Karla Černého, CSc. (1924–2011). Kromě svého významného pražského působení (HAMU, Ústav pro hudební vědu ČSAV) spojil značnou část svých sil s Filozofickou fakultou UP v Olomouci, kde se habilitoval v roce 1968 a kde také publikoval své zásadní spisy jako Hudba antických kultur, Kapitoly z metodologie hudební vědy aj. Podílel se též velkou měrou na polistopadové obnově olomoucké Katedry muzikologie.

Svůj hold doc. Černému složí především studenti Katedry muzikologie hudebním programem plným překvapení. Poklonou bude jistě také provedení děl olomouckých skladatelů-pedagogů této katedry – dr. Marka Keprta a prof. Jana Vičara, vedoucího katedry. Např. Vičarova skladba Poučení Šuruppakovo (1994) byla přímo inspirována vědeckými poznatky doc. Černého a čerpá z fragmentu babylonského textu z 26. stol. př. n. l. Posluchače jistě zaujme její nadčasový morální akcent a evokace starobylosti zdůrazněná propojením harfy a mezzosopránového sóla v podání Ivany Dohnalové a Barbory Poláškové.

Termíny