POZNEJ SÁM SEBE DLE FILOZOFIE INDIE

Volný čas

1. přednáška cyklu 'Žít bez ohraničení'

• Kde začít?

• Karma – zákon příčin a důsledků

• Dhammapadam – Cesta k pravdě

 

Kontakty

www.akropolis.cz

Termíny